Faleminderit per deshiren tuaj per te mesuar nga burimi i meposhtem. Qofte ai nje bekim i madh per ju ndersa ta lexoni dhe ta studioni.

Edhe pse eshte e mundur te shkarkoni keto dokumenta, kerkojme (me mirekuptim, jo me detyrim) te mos beni keshtu. Botuesi qe e ka bere te mundur perdorimin e tij falas na ka kerkuar te numerojme sa here njerez vizitojne keto faqe dhe kjo eshte e mundur vetem kur perdorimi behet me ane te ketyre linqeve me poshte ose me ane te linqeve ne Permbajtjen brenda librit (qe eshte shume me e detajuar). Eshte ne interesin tuaj gjithmone te hyni me ane te nje nga keto faqe sepse kurdohere qe ndryshimet behen, kopja me e perditesuar do gjendet ketu; nqs i keni shkarkuar dokumentat apo nqs keni bere nje kopje te linqeve mundesisht do punoni me nje kopje te vjeter apo te gabuar. Faleminderit per mirekuptimin.

Përmbajtja

SHKURTIMET

HYRJE

PJESA 1: DOKTRINA E FJALËS SË PERËNDISË

PJESA 2: DOKTRINA E PERËNDISË

PJESA 3: DOKTRINA E NJERIUT

PJESA 4: DOKTRINA E KRISHTIT DHE E FRYMËS SË SHENJTË

PJESA 5: DOKTRINA E ZBATIMIT TË SHPENGIMIT

PJESA 6: DOKTRINA E KISHËS

PJESA 7: DOKTRINA E SË ARDHMES

SHTOJCAT

FJALORTHI
Keto linqe meposhte jane njelloj sesa ato mesiper pervec jane vetem dokumenta (jo kapituj) dhe per secilin ka edhe nje link tjeter per Komente (te perdoren per redaktimin ne lidhje me perkthimin & gramatiken, jo per diskutimet):